Kontakt

Adress
Fristads Folkhögskola
Folkhögskolevägen 7
513 32 Fristad

Skolans expedition
Telefon: 033-23 68 00
Fax: 033-26 06 52
E-post:  

Synkursens expedition
Telefon: 033-26 68 70
Fax: 033-26 06 52
E-post:
   
 

SYV expedition
Margareta Dahlquist
Telefon: 033-23 68 12
E-post:  

Kurator
Jenny Hultman
e-post:  
 
Enhetschef service (administration, kök och städ, vaktmästeri)
Yvonne Gunnervald Forsström
Telefon: 033-23 68 06, 0738-33 21 58
E-post:
  
 

 

Postadress till kursdeltagare på skolan

Kursdeltagarens namn och utbildningens namn
c/o Fristads folkhögskola
Folkhögskolevägen 7
513 32 Fristad

uiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{muiqt|wBuqsimt5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muqsimt5uiov}{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizoizm|i5lity%vq{|H%vozmoqwv5{muizoizm|i5lity%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBrmvv%y5%wqvstmzHkiuxvmx|}v5{mrmvv%y5p}t|uivHkiuxvmx|}v5{muiqt|wB%y%vwvvm5o5nwz{{|zwuH%vozmoqwv5{m%y%vwvvm5o5nwz{{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB&|wjqi{5|5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{m|wjqi{5|5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{mivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m