Skolledning

Inka Horstmann
Rektor
Ansvarig för allmän kurs
 
033-23 68 01

Anette Rosin
Lärare med ledningsansvar
Ansvarig särskild kurs.
 
033-23 68 02

Yvonne Gunnervald Forsström
Enhetschef service
Ansvarig för administration, kök och städ, vaktmästeri
 
033-23 68 06, 0738-33 21 58

Pasi Sneck                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Samordnare SFI/Etablering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mobil: 0700-825144                                                                                                                                                                 

 

uiqt|wBqvsi5pwz{|uivvH%vozmoqwv5{mqvsi5pwz{|uivvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{mivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{muiqt|wB%y%vwvvm5o5nwz{{|zwuH%vozmoqwv5{m%y%vwvvm5o5nwz{{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBxi{q5{vmksH%vozmoqwv5{mxi{q5{vmksH%vozmoqwv5{muiqt|wB&xqmzzm5wt{{wvH%vozmoqwv5{mxqmzzm5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{mivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m