Personlig assistentutbildning med inriktning mot kulturpedagogik - distansutbildning

Personlig assistentutbildning är en distansutbildning på halvfart under två läsår. Utbildningen sker huvudsakligen via lärplattform. Varje läsår träffas klassen 6 veckoslut med en vardag i anslutning.

Arbetet som personlig assistent innebär att man är ett personligt stöd och att man ger personer med funktionsnedsättning ökade möjligheter att leva ett självständigt och så bra liv som möjligt.
Kursen lär dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt till brukaren, och hur du tillgodoser hans eller hennes behov och önskemål både i vardagen, på arbetet eller i skolan och på fritiden.
Du får goda kunskaper om olika funktionsnedsättningar och deras konsekvenser samt hjälpmedel. 

Under studietiden har du ett arbete eller en praktikplacering inom personlg assistentkategorin.

 

 

 

Personlig assistent

Kurslängd: 2 läsår,

Studietakt: halvfart,distans, 6 helgträffar per läsår

Kursstart: augusti 

Kontakt

Jennie Kjellgren

Lärare, kursansvarig
 

Kontakt

Skolans expedition
Telefon: 033-23 68 00
Fax: 033-26 06 52
E-post:  

uiqt|wBuwvqki5jwtqvH%vozmoqwv5{mrmvvqm5srmttozmvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5}||mzjmzoH%vozmoqwv5{mivvi5}||mzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{mivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m