Trädgårdsutbildning

Grundläggande trädgårdsutbildning inom ekologisk odling och skötsel av utemiljöer

 

Gillar du trädgård och odling, och är intresserad av att skapa dig en framtid i trädgårdsbranschen? Hos oss får du chansen!

Vi erbjuder en bred grundutbildning inom trädgård som innehåller allt du behöver för att få jobb inom den gröna näringen, samtidigt som den också förbereder dig för vidare studier inom trädgårdsområdet. Vårt fina skolområde är vårt klassrum, och vi sköter både köksträdgården, perennrabatterna, gräsytorna, träd och buskar.

 

Det ekologiska perspektivet genomsyrar hela kursen, liksom kreativitet och lusten att skapa, odla och vårda. Förutom traditionella trädgårdsämnen ingår även speciella temaveckor. Teori och handens kunskap varvas, och praktik ingår naturligtvis i kursen.

 

Kursinnehåll

 

Trädgårdsutbildningens delkurser är upplagda i perioder som följer årsloppet och odlingssäsongen. Kursen innehåller stora kunskapsområden:

  • Grunder inom odling – grönsaker & bär samt prydnadsväxter
  • Växtkunskap
  • Beskärning
  • Skötsel av utemiljöer
  • Trädgårdsmaskiner
  • Trädgårdsanläggning

 

Därtill kommer det ett antal temadagar/-veckor vars syfte är att belysa trädgårdsområdet ur fler perspektiv och att inspirera till kreativitet. Tänkbara arbetsområden skulle kunna vara:

  • Trädgårdsåret
  • Självhushållning, förädling
  • Trender i trädgård
  • Trädgårdskultur

Se kursplan 

Förkunskaper 

Avslutad gymnasieutbildning.

 

 

Kostnader 

Själva utbildningen är kostnadsfri och studiemedelsberättigande.

 

Alla deltagare får betala en terminskostnad där tillgång till läroböcker ingår i de flesta ämnena, kopior, kaffe/te med fralla en gång i veckan i samband med veckoinformationen, samt måltider vid skolstart, jul- och våravslutning.

 

Du bekostar också själv dina arbetskläder (arbetsbyxor med knäskydd och arbetsskor med stålhätta, ungefärlig kostnad 600-1000 kr) samt transport till och från studiebesök, praktikplatser och ca 10 kursdagar förlagda till Naturbruksgymnasiet i Uddetorp nära Skara.

 

Ansökan & antagning

Ansökan görs på skolans ansökningsblankett. Till ansökan ska du bifoga ditt slutbetyg från gymnasiet samt ett personligt brev där du beskriver dina mål med att gå en trädgårdsutbildning på folkhögskolan.

Se högerkolumnen för mer information om vår ansökningsblankett.

 

Alla som utifrån sin ansökan och sitt personliga brev har bedömts lämpliga, bjuds in till ett personligt samtal. Efter samtalet görs en samlad bedömning som ligger till grund för den slutgiltiga antagningen. 

 Kursens omfattning: 27:e februari -  22:e december 2017

Anmälan

Ansökningsperioden är över för utbildningen som startade våren 2017. Nästa ansökningsperiod kommer i oktober 2017 inför starten i månadsskiftet februari/mars 2018.

 

Kontakt

Kontaktperson

Lisbeth Thorstensson, kursansvarig

 

0700-825185

Kontakt

Skolans expedition
Telefon: 033-23 68 00
Fax: 033-26 06 52
E-post:  

uiqt|wBtq{jm|p5|pwz{|mv{{wvH%vozmoqwv5{mtq{jm|p5|pwz{|mv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{mivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{mivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m