Fristads folkhögskolas museum

Museet i sommartidDet mesta i museet speglar livet ute och inne på en större eller mindre gård från förr i  tiden.

Vårt fina museum som ligger i det gamla regementets förrådsbyggnad samlar ca 4000 föremål!
De flesta förmålen är från lantbruk, lanthushåll och folkhögskolan 

Museet  används som en del i undervisningen för skolans deltagare för att få bilder av  och kunskap kring samhällets historia, som de själva inte fått chansen att uppleva och därmed lära sig mycket om våra rötter.

Den kommunala skolan vill också besöka oss och vid flera tillfällen har Fristads hembygdsförening dramatiserat livet kring förra sekelskiftet för barnen.
Det är mycket uppskattat av både barn och vuxna!
Fristads hembygdsförening är en del i arbetet kring vårt museum för att kunna hålla det tillgängligt för alla som är intresserade.

dramatisering från förr för skolklass utanför museet

Kontakt

Inka Horstmann
Rektor
 
033-23 68 01

 

Ann-Britt Boman
Fristads hembygdsförening
 
033-26 19 21 

uiqt|wBqvsi5pwz{|uivvH%vozmoqwv5{mqvsi5pwz{|uivvH%vozmoqwv5{muiqt|wBjqzoq||i5nzq{|ilH|mtqi5kwujqzoq||i5nzq{|ilH|mtqi5kwuuiqt|wB&ivvi5}||mzjmzoH%vozmoqwv5{mivvi5}||mzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{mivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m