Skolans miljöarbete

Skolan är sedan 2005 miljöcertifierad enligt ISO 14001. Men miljöarbetet började redan på  1980-talet – i teori och praktik, och i stort som smått. 

Vi vill att alla på Fristads folkhögskola skall känna ett engagemang för miljön! Vårt mål är att hela verksamheten ska bli så miljöriktig som möjligt. Här är några aktuella exempel på arbetet med detta:

  • Våra studerande fördjupar sig i miljöfrågor i olika skolämnen. Dessutom har vi återkommande temadagar för alla studerande och all personal.
  • Såväl solpaneler som solceller finns på skolan. Det är en liten anläggning, men den är viktig för demonstration och i utbildningssyfte.
  • Vi har redan sänkt vår elförbrukning med 40 %, tack vare decenniers arbete med energispar. Men vi arbetar vidare för att bli ännu bättre.
  • Vi har en personbil och en minibuss som huvudsakligen drivs med biogas.
  • På skolan finns ett växthus, där studerande på trädgårdsutbildningen får prova på ekologisk odling. Skörden går till vårt kök!
  • Vår matsal serverar så mycket ekologisk mat som möjligt. Omkring 50 % av livsmedlen är ekologiska! Dessutom serverar vi köttfria luncher 2 ggr / månad. En gång i veckan har vi också ett salladsbord där allt är ekologiskt och ”klimatsmart.”
  • Vi säljer ekologiska och rättvisemärkta varor (i utbildningssyfte) – bl a på skolans café Friden och i skolans matsal.
  • Det finns en så kallad ”ge-och-ta-hylla” på skolan, där vem som helst kan lämna och / eller ta begagnande kläder och andra mindre prylar. Detta sparar både miljö och pengar.
  • Många av våra studerande och anställda reser kollektivt till skolan. Därför arbetar vi mycket mot Västtrafik för att förbättra kollektivtrafiken.

Genom att vi har uppdaterad kunskap om vår inverkan, så kan vi ständigt förbättra vårt miljöarbete. Därför kartlägger vi och poängsätter hur vi påverkar miljön - såväl positivt som negativt.

För dig som vill veta mer…

Miljöansvarig:
Matti Dahlbom
 
033-236800

uiqt|wBui||q5liptjwuH%vozmoqwv5{mui||q5liptjwuH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5}||mzjmzoH%vozmoqwv5{mivvi5}||mzjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{mivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m