Studerande

Undrar du vad som skiljer studier på folkhögskola från andra utbildningsformer?

För vem? 
Fristads folkhögskola vill ge dig ny möjlighet att börja studera.
I första hand vill skolan tillgodose utbildningsbehovet för dig med låg utbildning för att ge dig chans till studier och ökade möjligheter till arbete i samhället.
Folkhögskolan är öppen för alla vuxna. Minimiålder är 18 år.
 
Engagemang, aktivitet och eget ansvar är kännetecken för studier på Fristads folkhögskola.
Kursdeltagarna studerar var och en utifrån sina egna förutsättningar utan stress.
Mycket tid ägnas åt grupparbeten, diskussioner, tema- och projektstudier samt studiebesök.
Ibland bryts schemat för gemensamma aktiviteter, teaterföreställningar, konserter, föredrag, temadagar eller liknande.

 Vi vill:
ge dig möjlighet till fortsatta studier.
ge dig möjlighet som har en funktionsnedsättning att studera
väcka intresse för miljö- och fredsfrågor
skapa engagemang för kultur- och samhällsfrågor
ge dig möjlighet att i folkhögskolemiljö studera internationella frågor
ge dig insikt om bygdens textila traditioner

.

uiqt|wB&xqmzzm5wt{{wvH%vozmoqwv5{mxqmzzm5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{mivm||m5zw{qvH%vozmoqwv5{muiqt|wBnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{mnzq{|il{5nwtspwo{swtiH%vozmoqwv5{m